Pati Bumi Mina Tani

ASMAUL HUSNA

Zikir Asmaul Husna

Setelah kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya dan mengetahui belenggu-belenggu yang dapat menghitamkan hati kita maka kini saya coba jelaskan bagaimana cara/ aplikasi untuk membersihkan hati kita agar kita bisa kembali ke fitrah.

Berdasarkan teori tentang Kecerdasan Spritual serta menelaah surat AS Sajadah ayat 9 dan Al Hasyr ayat 22- 24, maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Suara hati manusia pada dasarnya bersifat universal, dengan catatan manusia tersebut telah mencapai titik zero (kosong) dan terbebas dari paradigma dan belenggu.

2. Apabila mencermati Surat As Sajadah ayat 9 dimana Allah telah meniupkan ruh ciptaan-Nya yang bersifat mulia kepada manusia, maka sebenarnya Allah telah meniupkan pula keinginan-Nya kedalam hati manusia. Ini terbuktikan oleh teori anggukan universal yang juga didasari oleh Surat Al`raf ayat 172, yaitu : Ketika jiwa manusia mengakui dan mengangguk kepada Allah bahwa Allah-lah Tuhannya. Anggukan yang membenarkan suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali jika hati dalam keadaan tertutup.

3. Suara hati manusia adalah kunci spritual, karena ia adalah pancaran sifat-sifat Ilahi (surat Al Hasyr ayat 22-24). Contoh : ingin diperlakukan adil, keinginan hidup sejahtera, keinginan untuk mengasihi dan dikasihi, semuanya adalah sifat-sifat Allah. Bandingkan dengan literatur-literatur Barat yang menjelaskan tentang kecerdasan emosi, namun tak mampu mengindentifikasikan darimana sumber mata air seluruh sifat idaman tersebut.

Saya ingin berbagi sedikit pengalaman dalam hidup saya. Dulu saya juga sangat susah dalam menerima ilmu-ilmu agama dan hidayah dari Allah, setiap saya membaca tulisan-tulisan tentang agama atau ketika saya mendengar lantunan Ayat Suci Al Quran hati saya tidak merasakan apa-apa, kosong dan biasa saja yang saya rasakan, hal itu terjadi karena hati saya telah terkotori oleh paradigma dan belenggu-belenggu sehingga ilmu Allah sulit untuk masuk kedalam hati saya.

Berikut cara untuk membersihkan hati kita dari belenggu-belenggu yang menghitamkan hati :

1. Ambillah wudhu, bersihkan semua tubuh kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat.

2. Lakukan Sholat Tobat dan akui semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini, minta ampun pada Allah, biarkan air matamu mengalir karena sesungguhnya air mata itu dapat memadamkan api neraka jahannam. (Al Hadist)

3. Mintalah kepada Allah untuk dibukakan hati dan pikiran kita agar hidayah Allah bisa masuk kedalam hati kita.

4. Ucapkan Istigfar berulang kali
Ucapkan dari hatimu yang paling dalam, jangan hanya dibibir saja, tapi resapi setiap ucapan itu. Coba tarik nafas dalam-dalam kemudian lepaskan, ulangi hingga anda merasa nyaman.

5. Kemudian mulailah Berzikir, menyebut nama-nama Suci Allah

Zikir tidak tergantung dari berapa banyak jumlah anda melakukannya, tapi keikhlasan hati anda dalam mengucapkannya yang penting. Resapi setiap lafaz zikir yang anda ucapkan, biarkan nama-nama Allah itu mengalir dalam aliran darahmu, cobalah temukan getarannya disana. Telaahlah kembali Surat Al A`raf ayat 172. Sebuah makna yang teramat dalam akan jelas memancar daripadanya bahwa : Ketika jiwa manusia mengangguk mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka saat itulah sifat-sifat Tuhan Yang Suci dan Mulia, akan memancar dalam GOD SPOT nya.

Dibawah ini akan saya berikan 99 Sifat Allah SWT yang terdapat dalam Al Quran (sumber dari segala suara hati manusia). Sifat-sifat yang sering tiba-tiba muncul dan dirasakan, bisa berupa larangan, peringatan atau sebaliknya. Sebuah keinginan bahkan bimbingan. Seringkali dapat berupa penyesalan apabila dorongan itu terlewatkan. Sempatkan bagi hati anda untuk bersitirahat sejenak berkomunikasi dengan Allah.

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al Alaq 1-5)

Silahkan Download Download MP3 Asmaul Husna disini

MP3 Asmaul husna ini lebih enak didengar dan menghapalnya, MP3 Asmaul Husna ini dibawakan oleh Bapak Ary Ginanjar dan Hadad Alwi, saya banyak mendengar versi MP3 yang lainya tapi nada dan alunannya berbeda, coba lah dengarkan alunan MP3 ini.

Putar dan dengarkanlah nama-nama Suci Allah ini, resapi dan rasakan getarannya. Ajarkan kepada anak-anak anda, biasakkan ia mendengar nama-nama Allah ini, sehingga kita semua bisa menghapalnya.

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta * Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak * Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa * Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A’thinaa min mulkika * Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa * Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa’adzaabil aakhirah * Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa * Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa * Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil’ilmi walkaroomah * Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika * Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu. 11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij’alnaa kubaraa * Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. 12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa * Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 13. Yaa Baari’u abri’naa minasy syirki walmaradhi walfitnati * Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah. 14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali * Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. 15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa * Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami. 16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami * Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah * Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi’aa * Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak 19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri * Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. 20. Yaa aliimu a’limnaa maa laa na’lam * Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. 21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa’a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah * Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. 22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah * Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. 23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. 24. Ya roofi’u irfa darojaatinaa. * Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami. 25. Ya Mu’izzu aatinaa izzataka. * Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. 26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami. 27. Yaa samii’u isma syakwatanaa * Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami. 28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa * Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami. 29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. 30. Yaa adlu i’dil man rahimanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. 31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo * Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada (ahli peneliti). 32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa * Ya Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. 33. Yaa lathiifu ulthuf binaa * Ya Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus kepada kami. 34. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa * Ya Tuhan Yang Maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang agung. 35. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa * Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. 36. Ya syakuruu a’innaa ‘alaa syukrika * Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. 37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu * Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. Yaa kabiiru ij’alnaa kubarooa * Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar. 39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa * Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. Yaa muqiitu a’thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika * Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. 41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo * Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. 42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. * Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa *Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik * Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. Ya mujiibu ajib da’watanaa waqdhi hawaaijanaa * Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do’a dan ajakan kami, luluskanlah semua keperluan kami 46. Yaa waasi’u urzuqnaa rizqon waasi’aa wawassi shuduuronaa * Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. 47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai * Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana. 48. Yaa waduudu wuddaka ista’tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah * Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. 49. Ya majiidu a’thinaa majdaka * Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 50. Yaa baa’itsu ib’atsnaa ma’asysyuhadaai washshoolihiin * Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. 51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun * Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa’thi kulla dzii haqqin haqqoo * Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa * Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa * Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. 55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa * Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. 56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa * Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah * Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. 58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin * Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau 59. Yaa mubdi’u bismika ibtada’naa * Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai. 60. Yaa mu’iidu a’id maa ghooba annaa * Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami 61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam * Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam * Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’yanaa wasyarikatana waziro’atana.. * Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tanaman kami 64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah * Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten 65. Yaa waajidu aujid maadhoo’a annaa * Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari kami. 66. Yaa maajidu aatinaa majdaka * Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma’syamlanaa * Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. 68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa * Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, hanya kepada-Mu kami bergantung. 69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah * Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. 70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu * Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. 71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh * Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. 72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. * Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. 73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma’al awwalin * Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. Yaa aakhiru ij’al aakhiro ‘umrinaa khoirohu. * Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. 75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo ‘alainaa warzuqnattibaa’ah * Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. 76. Yaa baathinu abthin ‘uyuubanaa wastur ‘aurootinaa. * Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. 77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri’ nushrotaka lanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. 78. Yaa muta’aali a’li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa * Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. 79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma’al barorotil kiroom. * Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. 80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma’dzi-rotanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami. 81. Yaa afuwwu fa’fu annaa khothooyaanaa * Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami 82. Ya rouufu anzil alainaa ro’fataka * Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa * Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. 84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim ‘alaina bidzunuubinaa * Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. 85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa * Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. 86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil ‘anna zhulman * Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. 87. Yaa Jaami’u ijma’naa ma’ash shoolihiin. * Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. 88. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika ‘an haroomik * Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. 89. Yaa Munghnii bini’matika aghninaa * Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. 90. Yaa Maani’u imna’ daairotas suu-i taduuru ‘alainaa. * Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. 91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru ‘alainaa * Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. 92. Yaa Naafi’u infa’ lanaa maa ‘allamtanaa wamaa rozaqtanaa * Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. 93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika * Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu. 94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. * Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. 95. Yaa Badii’u ibda’ lanaa hayatan badii’ah * Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. 96. Yaa Baaqii abqi ni’matakal latii an’amta ‘alainaa. * Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. 97. Yaa Waaritsu ij’alnaa min waratsati jannatin na’iim. * Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. 98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. * Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. 99. Yaa Shabuuru ij’alnaa shaabiriina * Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar.

Ingatlah dan renungkanlah bahwa:

Yang singkat itu WAKTU, oleh karenanya manfaatkan waktu seefektif mungkin, syukur kalau setiap waktu berjalan hembuskan di hati kita salah satu asmaul husna.
Yang dekat itu MATI, oleh karenanya manfaatkan setiap langkah dan gerak organ kita agar mengingat bekal yang disiapkan untuk mati, karena pasti terjadi.
Yang besar itu NAFSU, oleh karenanya mintalah selalu pada Tuhanmu agar diberikan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu.
Yang berat itu AMANAH, oleh karenanya kita harus bisa menjaga amanah dan jangan mudah mengiyakan untuk menerima amanah, biasakanlah dengan Insya Allah.
Yang sulit itu IKHLAS, oleh karenanya harus kita latih dengan sungguh-sungguh disertai niat “hanya untuk Allah SWT”
Yang mudah itu BERBUAT DOSA, oleh karenanya dekatkanlah dan bergaullah dengan orang-orang yang baik agar mulut dan indra mata bisa lebih terkendali.
Yang abadi itu AMAL KEBAJIKAN, oleh karenanya jadikanlah rutinitas untuk berbuat baik pada semua mahluk Allah, minimal dengan selalu senyum dan bersholawat.
Yang akan dilandraad itu AMAL PERBUATAN, oleh karenanya perbanyak istighfar dan menahan diri dari perbuatan dosa karena hak prerogatif Allah lah yang sebagai penentu.
Yang jauh itu MASA LALU, oleh karenanya tidak perlu untuk selalu mengenang masa lalu, hadapi yang sekarang dan tatap masa depan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s